Đề xuất nhiệm vụ Tư vấn - Phản biện

Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Tp. Hồ Chí Minh HASCON được biết ngày 31/12/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo “Chiến lược Phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009-2020” lần thứ 14. Hội chúng tôi nhận thấy Dự thảo này đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của Giáo dục nước nhà.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI TƯ VẤN KHCN & QL                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HASCON

Số: : 09 - 161/HTV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Tp. Hồ Chí Minh HASCON được biết ngày 31/12/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo “Chiến lược Phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009-2020” lần thứ 14.

Hội chúng tôi nhận thấy Dự thảo này đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của Giáo dục nước nhà.

Nhiều chuyên gia trong Hội chúng tôi có tâm huyết và am hiểu sâu về những vấn đề này, Hội có Ban Tư vấn Giáo dục – Đào tạo có thể tổ chức công tác tư vấn phản biện, góp ý kiến xây dựng cho Dự thảo sao cho có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình hiện nay và sự phát triển trong tương lai của kinh tế xã hội nước ta.

Vì vậy chúng tôi kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét giao cho Hội nhiệm vụ Tư vấn Phản biện “Dự thảo Chiến lược Phát triển Giáo dục Việt Nam” của Bộ, và phản biện “các ý kiến đóng góp cho Dự thảo của các Nhóm tiêu biểu và của các Cá nhân tiêu biểu, đăng tải trên các phương tiện truyền thông”.

Nếu được Bộ giao nhiệm vụ tư vấn phản biện, Chúng tôi sẽ mời các chuyên gia hàng đầu vào Ban chủ nhiệm Chương trình phản biện, thực hiện các bước đi vững chắc như phân công trách nhiệm cá nhân, thảo luận nội bộ, tổ chức các hội thảo để lắng nghe ý kiến mọi người, thống nhất quan điểm, đi đến kết luận, để cuối cùng có một Công trình phản biện mang tính khoa học cao, của tập thể các nhà khoa học, chứ không phải ý kiến các cá nhân riêng lẻ.

Xin chân thành cảm ơn.

Hội Tư vấn KHCN & QL Tp. HCM

Chủ Tịch

TS Nguyễn Bách Phúc

Thảo luận

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu !

  • ataşehir web tasarim - basketbol potası - k2 belgesi yenileme - hyundai yedek parça
  • Google a pornolar yazdığınızda karşımıza yüzlerce site çıkar fakat herbiri reklamlarla doludur ve ağız tadıyla porno izletmezler. Liseli porno fanatiği olarak benim tercihim yeni bir site olan pornhag.com'dur. Reklamsız porno seyri dilerim.