Chương trình đào tạo quản lý dự án, hoàn công, quyết toán công trình - QXĐ3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  QUẢN LÝ DỰ ÁN, NGHIỆM THU HOÀN CÔNG, THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG –QXĐ3 (3 ngày)

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

 

Lãnh đạo các Doanh nghiệp

 

II. MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC:

 

Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình, nghiệm thu hoàn công, thanh quyết toán các DA và CTXD theo cơ chế mới về quản lý chi phí đầu tư XD

 

III. NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC:

 

Chuyên đề 1: Công tác nghiệm thu và công tác lập hồ sơ hoàn công

1. Công tác nghiệm thu các CTXD (nghiệm thu sản phẩm thiết kế, nghiệm thu sản phẩm cung cấp thiết bị, nghiệm thu sản phẩm thi công xây lắp)

2. Nội dung và thủ tục nghiệm thu (nghiệm thu công việc XD, nghiệm thu bộ phận, giai đoạn XD, nghiệm thu các hạng mục công trình, công trình XD đã hoàn thành)

3. Công tác lập HSHC (Khái niệm, vai trò của HSHC, các loại bản vẽ hoàn công, yêu cầu của bản vẽ hoàn công,kỹ thuật lập HSHC 2, quy định xác lập HSHC)

 

Chuyên đề 2: Các thủ tục thanh toán vốn đầu tư giữa nhà thầu với chủ đầu tư, giữa chủ đầu tư với kho bạc Nhà nước.

1. Quy trình và thủ tục giải ngân vốn đầu tư giữa nhà thầu với chủ đầu tư

2. Quy trình và thủ tục giải ngân giữa chủ đầu tư và Kho bạc Nhà nước, giữa nhà thầu với Kho bạc Nhà nước

3. Giải ngân vốn đầu tư theo hình thức tạm ứng và theo khối lượng hoàn thành

 

Chuyên đề 3: Quyết toán vốn đầu tư

1. Các loại quyết toán vốn đầu tư; Nội dung báo cáo quyết toán; Nội dung thẩm tra quyết toán; Hồ sơ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án, CTXD hoàn thành

2. Tổ chức quyết toán (trách nhiệm của nhà thầu, trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của cơ quan chủ quản đầu tư)

3. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

 

Chuyên đề 4: Những quy định về quản lý chi phí ĐTXDCT theo Nghị định 99NĐ/ NĐ – CP, thông tư số 05, 06, 07/TT - BXD

1. Những nguyên tắc chủ yếu về quản lý chi phí ĐTXDCT

2. Về nội dung, phương pháp lập thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư

3. Về nội dung, phương pháp, tổ chức thẩm tra, phê duyệt, điều chỉnh dự toán XDCT.

4. Thiết lập một hệ thống các chỉ tiêu, định mức phù hợp với phương thức quản lý thị trường; Về lập và quản lý hệ thống định mức XD, hệ thống giá XDCT và chỉ số giá XD; Tư vấn quản lý đầu tư XDCT

5. Về nội dung, hồ sơ hợp đồng, giá hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán và xử lý phát sinh hợp đồng trong hoạt động XD

6. Thanh toán, quyết toán vốn ĐTXDCT

7. Quản lý Nhà nước về quản lý đầu tư XD.

 

 

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

 

HỘI TƯ VẤN KHCN & QUẢN LÝ TP. HCM – HASCON

Địa chỉ: 16 Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM

Tel: 08 – 38429439 / 62936515        Fax: 08 – 38429439

Thảo luận

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu !

  • ataşehir web tasarim - basketbol potası - k2 belgesi yenileme - hyundai yedek parça
  • Google a pornolar yazdığınızda karşımıza yüzlerce site çıkar fakat herbiri reklamlarla doludur ve ağız tadıyla porno izletmezler. Liseli porno fanatiği olarak benim tercihim yeni bir site olan pornhag.com'dur. Reklamsız porno seyri dilerim.